11/2/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้า)   
                    Download รายละเอียด

11/2/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกดนตรีสากล)   
                    Download รายละเอียด

13/1/2559 ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท 4 สี   
                    Download รายละเอียดสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
            จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
            เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
            ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เป็นประธานในงานตรุษจีน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
            ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นางลัดดาวัลย์ ศรศักดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ จังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน
            พิธีเปิดศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ ประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            และได้รับเกียรติจาก นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จังหวัดปทุมธานี
            ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการ
            ในวันที่ 16-17 มกราคม 2559
            ณ โรงเรียนสอนดำน้ำกรพิทักษ์ศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


              

   +++ งานวันครู
            ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
            ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4


              

   +++ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพม.4
            ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559
            ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร) จ.ปทุมธานี


              

   +++ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
            ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี


              

   +++ พิธีประดับปีกร่มเหินเวหากิตติมศักดิ์
            พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัต เจ้ากรมยุทธศึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานพิธีประดับร่มเหินเวหากิตติมศักดิ์
            ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี