15/05/2558 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
                    Download ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
                    Download ตำแหน่ง คนสวน
                    Download ตำแหน่ง แม่บ้าน

05/04/2558 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ 2   
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
                    Download ประกาศรายชื่อ ม.1
                    Download ประกาศรายชื่อ ม.4


29/03/2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                    ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา
                    ประกาศรายชื่อค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา
                    ค้างชำระค่ารถรับ – ส่งนักเรียน
                    ประกาศรายชื่อค้างชำระค่ารถรับ – ส่งนักเรียน


25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ซ้อมใหญ่ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   สื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ รับมอบบริจาคหนังสือพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย จาก มูลนิธิสุขุโม
            เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ ค้นคว้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน
            วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558
            ณ มูลนิธิสุขุโม


              

   +++ บรรยากาศการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1
            วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ บรรยากาศการับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
            วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
            ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
            วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน Christmas 2014
            ได้มอบของรางวัลและประกวดซานตาคลอส
            วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ ผู้อำนวยการชวา หมื่นมี ได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
            ได้รับเกียรติจาก นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
            ได้รับเกียรติจาก นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 4 เป็นประธานในพิธี
            วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อสร้างสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี