22/06/2559 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว "วิชาเอกภาษาไทย"  
                    Download ใบประกาศผลสอบคัดเลือก

07/06/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

12/05/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ   
                    Download รายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือกสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายความอาลัย
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
            วันจันทร์ที่ 3 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559
            ณ ค่ายลูกเสือนวภพ จังหวัดสระบุรี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เลี้ยงส่งครูเกษียนอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
            ผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ และ ครูสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล
            วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ ร้านอาหารบางบัว จังหวัดปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำลาอาลัยครูเกษียนอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
            ผู้อำนวยการ ดร.สาทร สมบุญ และ ครูสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล
            วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง รอบที่ 2
            ภาคเรียที่ 1 ปีการศึกษา 2559
            เพื่อแจ้งความก้าวหน้าการเรียนของนักเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2559
            ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา
            วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
            วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์
            วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี