22/06/2559 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว "วิชาเอกภาษาไทย"  
                    Download ใบประกาศผลสอบคัดเลือก

07/06/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

12/05/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ   
                    Download รายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือกสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องจากวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
            วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ลูกเสือและเนตรนารี เดินสวนสนาม
            เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            และบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน
            วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยว 28 มิ.ย. 2559 ประจำปีการศึกษา 2559
            วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันบุพการี ประจำปีการศึกษา 2559
            เพื่อระลึกของคุณตาสวอง คุณยายสมบุญ นิลกร
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดทำบุญ
            เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ วัดบุญบางสิงห์