07/11/2557 แจ้งเลื่อนวันและเวลาตรวจสอบคุณสมบัติห้องศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย   
                    Download ประกาศแจ้งเลื่อนวัน


03/11/2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   
                    Download ประกาศรับสมัครเจ้าที่ธุรการ


25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ


15/08/2557 รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด การรับสมัคร


14/08/2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกครูสังคมศึกษา   
                    Download ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ซ้อมใหญ่ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   สื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
            เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
            เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี วันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557
            เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2557
            วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
            ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
            วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
            รอบระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นัวแทนจังหวัดปทุมธานี
            วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
            รอบเช้า เวลา 08.00-12.00 น. นักเรียนระดับชั้มมัธยมศึกษาตอนต้น
            รอบบ่าย เวลา 12.00-15.00 น. นักเรียนระดับชั้มมัธยมศึกษาตอนปลาย
            วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้อนรับรองผู้อำนวยการพรรณพร โพธิจันทร์
            ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
            วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุธานี