26/08/2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วเคราว วิชาเอกอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า   
                    Download ครูอัตราจ้าง

14/08/2558 ประกาศผู้สอบผ่านพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน   
                    Download พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

13/08/2558 ไฟล์ตัวอย่างผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558   
                    Download ตำแหน่ง ไฟล์ตัวอย่างผ้าป่าเพื่อการศึกษา

24/07/2558 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 - 6 สิงหาคม 2558   
                    Download ตำแหน่ง พนักงานราชการ


22/06/2558 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง รับสมัครวัน 22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558   
                    Download ตำแหน่ง คนสวน

                    Download ตำแหน่ง แม่บ้าน


16/03/2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                    ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชา
                    ประกาศรายชื่อ


24/02/2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ   
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
                    Download ประกาศรายชื่อ


04/02/2558 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2558   
                    Download ตำแหน่ง คนสวน

                    Download ตำแหน่ง แม่บ้าน


25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ซ้อมใหญ่ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   สื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ
            เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี
            เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม
            วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ได้เข้ารับการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ATC
            ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปี 2558
            วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครู นักเรียน ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา
            เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
            ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จัดงานวันทานาบาตะ ส่งเสริมภาษาญี่ปุ่น
            ซึ่งเป็นวันที่ชาวญี่ปุ่นร่วมกันขอพรจากดวงดาว ในวันที่ 7 เดือน 7
            ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศีกษา 2558
            เนื่องจากวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
            ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
            นายวิวัฒน์ พวงมะลิต เป็นประธานในพิธี
            ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2558
            สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าระหว่างปีระดับชั้นตอนปลาย
            โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ
            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ ตรวจสุขภาพประจำ ปีการศึกษา 2558 สำหรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
            เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการเจ็บป่วย
            ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าชมภาพยนตร์
            เรื่อง San Andreas มหาวินาศแผ่นดินแยก
            ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558
            ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขา รังสิต


              

   +++ บรรยากาศการับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
            วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
            ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
            วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน Christmas 2014
            ได้มอบของรางวัลและประกวดซานตาคลอส
            วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ ผู้อำนวยการชวา หมื่นมี ได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
            ได้รับเกียรติจาก นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
            ได้รับเกียรติจาก นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 4 เป็นประธานในพิธี
            วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อสร้างสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี