25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ


15/08/2557 รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด การรับสมัคร


14/08/2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกครูสังคมศึกษา   
                    Download ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2557
                    จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
                   

วันอังคารที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557
                    สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
                   สื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม
            วางพวงมาลาดอกไม้สักการะและถวายบังคม เนื่องจากตรงกับวันสวรรคต
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
            วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
            วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นำเสนอโครงการยุวชนตำรวจ รุ่นที่ 3
            โดยรองผู้อำนวยการพงศ์ภาณุ นายพงศ์ภาณุ พัฒนพิมพ์พงศ์
            ครูศราวุฒิ โมกกงจักร และคณะนักเรียน
            วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี


              

   +++ งานมุทิตากษิณาลัยจากใจชาวหอวัง ปทุมธานี ผอ.โชว์นันต์ มารุตวงศ์ และผอ.วีระชัย สิทธิโชค
            ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม, นายวิวัฒน์ พวงมะลิต, นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
            ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล, ส.ส.สุทิน นพขำ, ศิษย์เก่า, ชุมชนและคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน
            ได้รับเกียรติจาก ผอ.กิจจา ชูประเสริฐ นางเพชราภรณ์ อยู่นาน และนางกอบแก้ว สังข์ทอง คณะกรรมการประเมิน
            วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
            เพื่อระดมทุนในการพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์