17/04/2557 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รัคัดเลือกจาก สพม. เขต 4   
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                    รายงานตัว และมอบตัว ในวันที่ 18 เมษายน 2557
                    ณ โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น.
                    Download รายชื่อนักเรียน ม.1
                    Download รายชื่อนักเรียน ม.4


31/03/2557 ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ 2   
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                    Download รายชื่อผู้สอบผ่าน ม.1 รอบ 2
                    Download รายชื่อผู้สอบผ่าน ม.4 รอบ 2


19/02/2557 แจ้งกำหนดการทางวิชาการ   
                    รายละเอียดกำหนดการทางวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557
                    มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2
                   

วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557
                    มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2
                   

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2557
                    รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2
                      +++ บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ บรรยายกาศ การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            รับฟังรายละเอียดจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
            ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4
            และ ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
            วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ บรรยายกาศ การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557
            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการชวา หมื่นมี
            ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
            และได้รับรางวัล SAAT Award
            จาก นายนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            วันอังคารที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงแรมโตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่


              

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายบูรณาการ
            วันจันทร์ที่ 24 ถึงวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
            ณ สมฤดีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


              

   +++ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            วันศุกร์ที่ 21 ถึงวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
            ณ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี


              

   +++ แสดงความยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการชวา หมื่นมี
            มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ แสดงความยินดีกับ ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ
            ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
            วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับมอบอาคารเรียน "อบจ.ปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ"
            นายชาญ พวงเพ็ชร นายก อบจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม. 4
            พระครูปลัดสมศักดิ์ มงฺคโล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
            ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            คณะครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ
            วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี