13/07/2560 เผยแพร่ผลงาน เรื่อง อาเซียนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                              ครูผู้สอน วันวิสา ดีจริง ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
                              Download เอกสาร

            26/05/2560 ใบสั่งจองเหรียญที่ระลึกพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                               รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น
                              Download ใบสั่งจองเหรียญที่ระลึก

            26/05/2560 แผนผังงานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                               รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น
                              Download แผนผัง

            26/05/2560 กำหนดการงานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                               รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่น
                              Download กำหนดการ