07/11/2557 แจ้งเลื่อนวันและเวลาตรวจสอบคุณสมบัติห้องศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย   
                    Download ประกาศแจ้งเลื่อนวัน


03/11/2557 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   
                    Download ประกาศรับสมัครเจ้าที่ธุรการ


25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ


15/08/2557 รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด การรับสมัคร


14/08/2557 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกครูสังคมศึกษา   
                    Download ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ซ้อมใหญ่ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   สื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
            ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
            วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน Christmas 2014
            ได้มอบของรางวัลและประกวดซานตาคลอส
            วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ ผู้อำนวยการชวา หมื่นมี ได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
            ได้รับเกียรติจาก นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
            ได้รับเกียรติจาก นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 4 เป็นประธานในพิธี
            วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อสร้างสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
            เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
            วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี
            เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ
            วันพุธที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดการอบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
            เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมภาษาญี่ปุ่น
            เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
            วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี