สื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม
            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            เพื่อนักเรียนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
            ณ สนามกีฬาโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายราชสดุดี
            คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
            พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
            วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ ภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
            ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2558


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง เทอม 2 ปีการศึกษา 2558
            เพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
            ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ทำพิธีต้อนรับ ผอ.สาทร สมบุญ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ทำพิธีส่ง ผอ.ชวา หมื่นมี เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี
            วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เลี้ยงส่ง ผอ.ชวา หมื่นมี เพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี
            วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            จัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
            ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี