22/06/2559 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว "วิชาเอกภาษาไทย"  
                    Download ใบประกาศผลสอบคัดเลือก

07/06/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

12/05/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ   
                    Download รายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือกสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปทัศนศึกษา
            วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2559
            วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์
            วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ สหวิทยาเขตปทุมเบญจา จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
            เพื่อยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
            วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
            เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
            7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559
            เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
            วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (Math Day)
            เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
            วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร
            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
            เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
            วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี