27/12/2559 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทัศนศิลป์   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

26/12/2559 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทัศนศิลป์   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

14/12/2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกทัศนศิลป์   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

14/12/2559 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน   
                    Download รายละเอียดการรับสมัครสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ฝ่ายบริหารและคณะครู
            จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            บูรณาการกับห้องสมุด โดยมีนักเรียนแสดงทักษะด้านคณิตศาสตร์ การทำงานฝีมือ
            และแสดงผลงานเทคโนโลยี
            วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
            วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน

              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานีในพิธี
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559
            วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี แสดงความยินดี
            นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน
            วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

              

   +++ นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            ประดับอินทรธนู ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
            วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ โดมสนามกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
            งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
            วันศุกร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559
            ณ จังหวัดจันทบุรี