22/06/2559 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว "วิชาเอกภาษาไทย"  
                    Download ใบประกาศผลสอบคัดเลือก

07/06/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

12/05/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ   
                    Download รายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือกสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ นายธนพจ แก้ววงษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน
            จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
            วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน
            จัดกิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นายธนพจ แก้ววงษา นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางศึกษา และนักเรียน
            จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อรำลึกถึง
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม. 4 ตรวจเยี่ยมสถานที่ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร และ นายธนพจ แก้ววงษา
            ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังปทุมธานี นำชมการแข่งขันของนักเรียน
            วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ นักเรียนแปลอักษร เพื่อแสดงความอาลัย
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
            จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
            วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ พี่ทหารให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่นักเรียน
            วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับบริษัท ทาโร จัดติวสำหรับน้อง
            สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ต้อนรับผู้อำนวยการ ธนพจ แก้ววงษา
            มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี