22/06/2559 ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว "วิชาเอกภาษาไทย"   
                    Download ใบประกาศผลสอบคัดเลือก

07/06/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย   
                    Download รายละเอียดการรับสมัคร

12/05/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูธุรการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ   
                    Download รายละเอียดประกาศผลการสอบคัดเลือกสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยว 28 มิ.ย. 2559 ประจำปีการศึกษา 2559
            วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 25599
            วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานวันบุพการี ประจำปีการศึกษา 2559
            เพื่อระลึกของคุณตาสวอง คุณยายสมบุญ นิลกร
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าวัดทำบุญ
            เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ วัดบุญบางสิงห์


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการ
            เรื่อง การทำวิจัยในชั้นเรียน
            วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔
            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑
            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ๒๕๕๙
            พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ๒๕๕๙
            วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี