22/06/2558 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง รับสมัครวัน 22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2558   
                    Download ตำแหน่ง คนสวน

                    Download ตำแหน่ง แม่บ้าน


16/03/2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
                    ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชา
                    ประกาศรายชื่อ


24/02/2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ   
                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
                    Download ประกาศรายชื่อ


04/02/2558 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง รับสมัครวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2558   
                    Download ตำแหน่ง คนสวน

                    Download ตำแหน่ง แม่บ้าน


25/08/2557 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยสภานักเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   
                    รายละเอียด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ซ้อมใหญ่ ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
                    ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
                   สื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายสวอง นิลกร
            บุพการีของโรงเรียนและเป็นผู้บริจาคที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ บรรยากาศการับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
            วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
            ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2557
            วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน Christmas 2014
            ได้มอบของรางวัลและประกวดซานตาคลอส
            วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานกีฬา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ ผู้อำนวยการชวา หมื่นมี ได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
            ได้รับเกียรติจาก นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดธนาคารโรงเรียน ร่วมกับธนาคารออมสิน
            ได้รับเกียรติจาก นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 4 เป็นประธานในพิธี
            วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
            เพื่อสร้างสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
            วันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุธานี