28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา พลศึกษา   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูพลศึกษา

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ศิลปะ   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูศิลปะ

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูภาษาไทย

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา คอมพิวเตอร์   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูคอมพิวเตอร์

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชา เกษตรกรรม   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูเกษตรกรรม

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง แม่บ้าน   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร แม่บ้าน

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานขับรถ   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ครูธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร ครูธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

28/04/2559 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง คนสวน   
                    Download รายละเอียดประกาศรับสมัคร คนสวนสื่อการสอน ครูอิสยาภรณ์ ประสิทธิ์ภาคิน >>> Download สื่อการสอน

สื่อการสอน ครูมลฑาทิพย์ ประสมสุข >>> Download สื่อการสอน   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
            ปีการศึกษา 2559 รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔
            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑
            ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับฟังรายละเอียดจากทางโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ๒๕๕๙
            พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ๒๕๕๙
            วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
            พิธีมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
            วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
            พิธีมอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
            วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2559
            เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
            วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


              

   +++ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
            ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            วันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี